דף הבית  עזרה בחיפוש  חזור  Give us a hand.  Learn how you can contribute to ICDL.  Activities    
 
דף הבית > קרא ספר! > Activities  
שפה
חשבון הספריה הרשמה / התחבר/י
ICDL books can be used in many activities such as digital story times, scavenger hunts, and creative writing exercises. Many of these activities are part of an ICDL exhibition which is a group of books about a particular theme.
Differences - Picture Walk [PDF]   Celebrating Differences
Activity Creator(s) - Jaime Moore
Create a story based on the description and illustrations of a book written in another language.
 
Differences - Research Activity [PDF]   Celebrating Differences
Activity Creator(s) - Jaime Moore
Research the culture/nationality represented in the books.
 
Differences - Story Organizer [PDF]   Celebrating Differences
Activity Creator(s) - Jaime Moore
Organize the stories and find the similarities and differences among the books.
 
Friendship - Act It Out [PDF]   Forever Friendship
Activity Creator(s) - DeAnna Jackson-Stalnaker
Act out a scene from a book that shows the interaction between friends.
 
Friendship - Making Friends Story Map [PDF]   Forever Friendship
Activity Creator(s) - DeAnna Jackson-Stalnaker
Read a story that focuses on making new friends and then use a story map to help increase reading comprehension.
 
Friendship - What Does It Take to be a Good Friend? [PDF]   Forever Friendship
Activity Creator(s) - DeAnna Jackson-Stalnaker
Examine the book illustrations to discover how friendships are shown and then draw a picture with a friend and write about your friendship.
 
Obstacles - Picture Walk [PDF]   Clearing the Hurdle!
Activity Creator(s) - Jaime Moore
Create a story based on the description and illustrations of a book written in another language.
 
Obstacles - Research Activity [PDF]   Clearing the Hurdle!
Activity Creator(s) - Jaime Moore
Research the culture/nationality represented in the books.
 
Obstacles - Story Organizer [PDF]   Clearing the Hurdle!
Activity Creator(s) - Jaime Moore
Organize the stories and find the similarities and differences among the books.
 
Seasons - A Poem for Every Season [PDF]   Seasons of Change
Activity Creator(s) - DeAnna Jackson-Stalnaker
Create a poem about your favorite season.
 
Seasons - Nature All Around Us [PDF]   Seasons of Change
Activity Creator(s) - DeAnna Jackson-Stalnaker
Explore nature with a nature walk. Collect items during the walk and create a work of art.
 
Seasons - Plant a Seed [PDF]   Seasons of Change
Activity Creator(s) - DeAnna Jackson-Stalnaker
Find examples of plant life in the books, and then grown your own plant and observe its growth.
 
Seasons - Sketching the Seasons [PDF]   Seasons of Change
Activity Creator(s) - DeAnna Jackson-Stalnaker
Examine the book illustrations to see how each season is portrayed and then draw a picture of your favorite season and write why you enjoy it.
 
Water - Make a Play [PDF]   Everyone Needs Water and Water Needs Everyone
Activity Creator(s) - Roshin Mathew
Make a play based on the illustrations of a book written in another language.
 
Water - Review a Book [PDF]   Everyone Needs Water and Water Needs Everyone
Activity Creator(s) - Roshin Mathew
Review a book and answer the provided questions.
 
Water - Trash Can Be Art [PDF]   Everyone Needs Water and Water Needs Everyone
Activity Creator(s) - Roshin Mathew
Recreate an illustration from a book using recycled materials.
 
Women - Acting Game [PDF]   Strong Women and Girls Help Make the World Go Round
Activity Creator(s) - Roshin Mathew
Create a list of positive qualities the main characters have and then play a game of charades with the words.
 
Women - Interview [PDF]   Strong Women and Girls Help Make the World Go Round
Activity Creator(s) - Roshin Mathew
Interview a strong girl or woman.
 
Women - Storytelling [PDF]   Strong Women and Girls Help Make the World Go Round
Activity Creator(s) - Roshin Mathew
Create an illustrated story based on the interview of a strong girl or woman.
 
 

 כלי חיפוש:  חיפוש פשוט | חיפוש מתקדם | חיפוש מקום | מילות מפתח לחיפוש
 דפדף לפי:  רשימת ספרים מלאה | רשימת מחברים ומאיירים | ספרים שנוספו לאחרונה | ספרים שזכו בפרסים | האוספים | Exhibitions | Activities

דף הבית | קרא ספר! | אודות ICDL | נותני החסות | הצטרף אלינו | עזרה
The International Children's Digital Library is a project of the ICDL Foundation in collaboration with the University of Maryland's Human-Computer Interaction Lab.