דף הבית  עזרה בחיפוש  חזור  Give us a hand.  Learn how you can contribute to ICDL.  תקצירי ספרים    
 
דף הבית > קרא ספר! > רשימת ספרים מלאה > תקצירי ספרים  
חשבון הספריה הרשמה / התחבר/י
A.B.C. of the apple pie

קרא ספר זה
A.B.C. of the apple pie
 
Add tag for this book:   ? 
Enter tags to help people find books by keywords. Sign in to save your tags.

מספר עמודים - 12
Find other books like this one in the library
 
 
הצג ב  

סיכום
This alphabet book tells the story of an apple pie.
 
תאריך פרסום
1899
 
שפות
English
 
משתתפים
Boston Public Library - United States
 
מוציא לאור
McLoughlin Bros. - United States
זכויות יוצרים אינן חלות על חיבור זה, שעומד לרשות הציבור.

הערות
"Printed on linen." (cover)
 

מדיניות פיתוח האוסף
קישור לספר זה
 
 

 כלי חיפוש:  חיפוש פשוט | חיפוש מתקדם | חיפוש מקום | מילות מפתח לחיפוש
 דפדף לפי:  רשימת ספרים מלאה | רשימת מחברים ומאיירים | ספרים שנוספו לאחרונה | ספרים שזכו בפרסים | האוספים | Exhibitions | Activities

דף הבית | קרא ספר! | אודות ICDL | נותני החסות | הצטרף אלינו | עזרה
The International Children's Digital Library is a project of the ICDL Foundation in collaboration with the University of Maryland's Human-Computer Interaction Lab.