Tahanan  Tulong sa Aklatan  Nakaraan  Give us a hand.  Learn how you can contribute to ICDL.  Preview ng Aklat    
 
Tahanan > Basahin and mga aklat! > Simpleng Pag-Search > Preview ng Aklat  
Account sa Aklatan I-register / Mag-log in
Dima
May-akda - Safa Ameer
Taga-guhit - Mohmmad Amous

Basahin itong aklat
Dima
 
Add tag for this book:   ? 
Enter tags to help people find books by keywords. Sign in to save your tags.

Bilang ng Pahina - [22]
Find other books like this one in the library
 
 
I-display sa wikang  

Buod (Summary)
Dima is a bright and colorful picture book for children. It is a story of a young boy whose imagination takes him to the clouds, which he calls Dima, the Arabic word for clouds. In the sky, the boy attends a party with the moon. By the end of the book the boy understands when the moon is full and when it is a half moon.
 
Petsa ng Pablikasyon
1999
 
Mga Wika
Arabic
 
Nag-ambag
The Tamer Institute for Community Education, Ramallah - Palestine
 
Publisher
Tamer Institute for Community Education - Palestine  Mga Publisher na nag-ambag 
May-ari ng Copyright - Tamer Institute for Community Education.
Pinahintulutan ng may-ari ng copyright ang paggamit ng akdang ito.

Mga Notes
Book has round pages.
 

Patakaran
Link sa Aklat na ito
 
 

 Maghanap ng mga aklat sa pamamagitan ng:  Simpleng Pag-Search | Masusing Pag-Search | Lokasyonal na Pag-Search | Mga Keyword
 Maghanap ng mga aklat sa pamamagitan ng:  Punong listahan ng mga aklat | Listahan ng mga May-akda at Taga-guhit | Bagong naidagdag na mga aklat | Mga aklat na nanalo ng premyo | Koleksiyon | Exhibitions | Activities

Tahanan | Basahin and mga aklat! | Tungkol sa ICDL | Isponsor | Paano makapag-aambag | Tulong
The International Children's Digital Library is a project of the ICDL Foundation in collaboration with the University of Maryland's Human-Computer Interaction Lab.