דף הבית  עזרה בחיפוש  חזור  Give us a hand.  Learn how you can contribute to ICDL.  תקצירי ספרים    
 
דף הבית > קרא ספר! > רשימת מחברים ומאיירים > תקצירי ספרים  
חשבון הספריה הרשמה / התחבר/י
צ'יקה, הכלבה בגטו
מחבר - בת-שבע דגן
מאייר - אבי כץ

קרא ספר זה
צ'יקה, הכלבה בגטו
 
Add tag for this book:   ? 
Enter tags to help people find books by keywords. Sign in to save your tags.

מספר עמודים - 29
Find other books like this one in the library
 
 
הצג ב  

סיכום
אחרי פלישת הנאצים לפולין במחלמת העולם השניה, מיכאש והוריו גורשו לגטו. למיכאש כלבה אהובה בשם צ'יקה, אבל הנאצים אינם מרשים ליהודים להחזיק כלבים בגטו. אבא של מיכאש מוסר את הכלבה להברה נוצריה, כדי שתשמור עליה. כשהנאצים רוצים להעביר את היהודים למחנה רכוז מיכאש והוריו מסתתרים. הם חיים במחבוא ימים רבים ומיכאש מתגעגע מאוד לכלבתו. בסיום המלחמה המשפחה הולכת לביתה של החברה. צ'יקה זוכרת את מיכאש ושמחת הפגישה רבה
 
תאריך פרסום
1999
 
שפות
עברית
 
משתתפים
בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי - ישראל
 
מוציא לאור
מורשת - ישראל  מוציאים לאור 
זכויות שמורות ל - Moreshet.
הספר ניתן לשימוש בציבור ברשות בעל הזכויות.

ISBN
9657026326
 
Exhibitions with Activities
Forever Friendship Forever Friendship

אתר ספר זה
WorldCat (Get this book from a library)


מדיניות פיתוח האוסף
קישור לספר זה
 
 

 כלי חיפוש:  חיפוש פשוט | חיפוש מתקדם | חיפוש מקום | מילות מפתח לחיפוש
 דפדף לפי:  רשימת ספרים מלאה | רשימת מחברים ומאיירים | ספרים שנוספו לאחרונה | ספרים שזכו בפרסים | האוספים | Exhibitions | Activities

דף הבית | קרא ספר! | אודות ICDL | נותני החסות | הצטרף אלינו | עזרה
The International Children's Digital Library is a project of the ICDL Foundation in collaboration with the University of Maryland's Human-Computer Interaction Lab.