خانه  راهنمایی برای استفاده از کتابخانه  بازگشت  Give us a hand.  Learn how you can contribute to ICDL.  درباره ی این کتاب    
 
خانه > كتابخانه > درباره ی این کتاب  
عضویت در کتابخانه ثبت نام / ثبت نام
كرم شب تاب و چراغ قوه
نویسنده - کامبيز کاکاوند
تصویرگر - علیرضا گلدوزیان

این کتاب را بخوانید
كرم شب تاب و چراغ قوه
 
Add tag for this book:   ? 
Enter tags to help people find books by keywords. Sign in to save your tags.

شماره صفحات - [۲۴]
Find other books like this one in the library
 
 
نمایش خلاصه در  

خلاصه
كرم شب تاب هرشب در جنگل مي درخشيد. در زير نور كرم شب تاب كفشدوزك از بچه هايش مراقبت مي كرد، حلزون كتاب مي خواند، عنكبوت بافتني مي كرد و پروانه نقاشي مي كشيد. يك روز يك شكارچي چراغ قوه اش را در جنگل جا گذاشت. حالا همه بجز يك سوسك سياه زشت ولي باوفا شبها دور چراغ قوه جمع مي شدند. اما پس از چند روز باتري چراغ قوه تمام شد و همه دوباره نزد كرم شب تاب برگشتند.‏
 
تاریخ انتشار
۱۳۸۳ (تقویم ایرانی)
 
زبانها
فارسي
 
نویسندگان
شباویز - ايران
 
ناشر
شباویز - ايران  ناشران مهم 
حق چا پ محفوظ است براى - Shabaviz Publishing Company.
اين كار با اجازه دارنده حق چاپ قابل دسترسي است.

ISBN
964-505-081-2
 
دريافت اين كتاب
WorldCat (Get this book from a library)


شیوه تصدی گری کتابخانه
پیوند به این کتاب
 
 

 یافتن کتابها از طریق:  جستجوی ساده | جستجوی پیشرفته | جستجوی مکان | کلید واژه ها
 یافتن کتابها از طریق:  فهرست کامل عنوان | فهرست نویسنده و تصویرگر | مواردی که اخیرا" اضافه شده است | کتاب بردن جایزه | کلکسیون ها | نمایشگاه ها | فعالیت ها

خانه | كتابخانه | درباره ای سی دی ال | حمایت کنندگان | به ما ملحق شوید | راهنمایی
The International Children's Digital Library is a project of the ICDL Foundation in collaboration with the University of Maryland's Human-Computer Interaction Lab.