דף הבית  עזרה בחיפוש  חזור  Give us a hand.  Learn how you can contribute to ICDL.  תקצירי ספרים    
 
דף הבית > קרא ספר! > רשימת ספרים מלאה > תקצירי ספרים  
חשבון הספריה הרשמה / התחבר/י
'Obayedzakani's delightful satires
מאייר - Mohammad Ali Baniasadi
מתאם - Shahraam Shafee'ee

קרא ספר זה
'Obayedzakani's delightful satires
 
Add tag for this book:   ? 
Enter tags to help people find books by keywords. Sign in to save your tags.

מספר עמודים - 143
Find other books like this one in the library
 
 
הצג ב  

סיכום
An adaptation and retelling of humorous poems and anecdotes of the most celebrated Iranian satirist of the 15th-century A.D., 'Obayedzakani, written partly in prose and partly in the original poems.
 
תאריך פרסום
1378 (לוח אירני)
 
שפות
Persian / Farsi
 
משתתפים
The Children's Book Council - Iran
 
מוציא לאור
Genesis Publishing - Iran
 
ISBN
964-6695-13-2
 
פרסים
Iran's Children's Book Council Award, 1378 (לוח אירני)
 
אתר ספר זה
WorldCat (Get this book from a library)


מדיניות פיתוח האוסף
קישור לספר זה
 
 

 כלי חיפוש:  חיפוש פשוט | חיפוש מתקדם | חיפוש מקום | מילות מפתח לחיפוש
 דפדף לפי:  רשימת ספרים מלאה | רשימת מחברים ומאיירים | ספרים שנוספו לאחרונה | ספרים שזכו בפרסים | האוספים | Exhibitions | Activities

דף הבית | קרא ספר! | אודות ICDL | נותני החסות | הצטרף אלינו | עזרה
The International Children's Digital Library is a project of the ICDL Foundation in collaboration with the University of Maryland's Human-Computer Interaction Lab.