Tahanan  Tulong sa Aklatan  Nakaraan  Give us a hand.  Learn how you can contribute to ICDL.  Preview ng Aklat    
 
Tahanan > Basahin and mga aklat! > Simpleng Pag-Search > Preview ng Aklat  
Account sa Aklatan I-register / Mag-log in
Black pencil and red pencil
May-akda - Mohammad Reza Shams
Taga-guhit - Ali Reza Goldouzian

Basahin itong aklat
Black pencil and red pencil
 
Add tag for this book:   ? 
Enter tags to help people find books by keywords. Sign in to save your tags.

Bilang ng Pahina - [24]
Find other books like this one in the library
 
 
I-display sa wikang  

Buod (Summary)
Black Pencil wrote stories all the day, but his stories were dull and silly. Red Pencil always scolded Black Pencil. She told him to write well and stop wasting paper. But Black Pencil couldn't stop from writing. He wrote and wrote and grew shorter and shorter until he died a natural death. A mouse caught Red Pencil and chewed her to death before she could write her masterpiece.
 
Petsa ng Pablikasyon
1383
 
Mga Wika
Persian / Farsi
 
Nag-ambag
Shabaviz Publishing Company - Iran
 
Publisher
Shabaviz Publishing Company - Iran  Mga Publisher na nag-ambag 
May-ari ng Copyright - Shabaviz Publishing Company.
Pinahintulutan ng may-ari ng copyright ang paggamit ng akdang ito.

ISBN
964-505-096-0
 
Mga Gantimpala
Grand Prix winner of the Bratislava Biennial of Illustrations, 2005; Selected title of the Illustrations Exhibition of Japan, 2006; Selected title of the Danish Pictures from Iran Exhibition, 2007; Selected title of the Illustrations Exhibition of Japan, 2008; Exhibited title at the 55th International Picture Book Exhibition, "Children's Worlds", 2010-2011; Selected title of the German Exhibition of Iranian Illustrations, 2011
 

Patakaran
Link sa Aklat na ito
 
 

 Maghanap ng mga aklat sa pamamagitan ng:  Simpleng Pag-Search | Masusing Pag-Search | Lokasyonal na Pag-Search | Mga Keyword
 Maghanap ng mga aklat sa pamamagitan ng:  Punong listahan ng mga aklat | Listahan ng mga May-akda at Taga-guhit | Bagong naidagdag na mga aklat | Mga aklat na nanalo ng premyo | Koleksiyon | Exhibitions | Activities

Tahanan | Basahin and mga aklat! | Tungkol sa ICDL | Isponsor | Paano makapag-aambag | Tulong
The International Children's Digital Library is a project of the ICDL Foundation in collaboration with the University of Maryland's Human-Computer Interaction Lab.