کور  د کتابتون مرسته  شاته تګ  له موږ سره مرسته وکړئ  ساده لټون   نور انتخاب > 
 
کور > کتابونه ولولﺉ > ساده لټون  
ژبه
د کتابتون اکانټ ثبتونه یا راجسترکېدل / ننوتنه یا ساین اېن
 


رنکه پوښونه
رنکه پوښونه
سره پوښونه
سره پوښونه
نارنجي پوښونه
نارنجي پوښونه
زېړ پوښونه
زېړ پوښونه
شنه پوښونه
شنه پوښونه
نیلي پوښونه
نیلي پوښونه
 


 
  
 ښودنه کتابونه    
 
 
 
:ځانګړي کتابونه
Celtic tales
Celtic tales
انګلیسي
 
Legends of the Maori
Legends of the Maori
انګلیسي
 
Inaba no shirousagi
Inaba no shirousagi
انګلیسي + نور
 
زموږ له المارۍ څخه
نور کتابونه  ? 
په کتابتون کې د کتابونو بدلېدونکې ټولګه
Blue people
Blue people
فارسي
 
Duel
Duel
عبراني
 
Sweet and sour
Sweet and sour
ماراتي + نور
 
 
لنډ کتابونه
لنډ کتابونه
منځني کتابونه
منځني کتابونه
اوږده کتابونه
اوږده کتابونه
وروستي تازه کتابونه
وروستي تازه کتابونه
جایزه ګټونکی
جایزه ګټونکی
د خاپېرو کیسې او فولکلوریکي کیسې
د خاپېرو کیسې او فولکلوریکي کیسې
د کلکسینونو له لارې لټون
د کلکسینونو له لارې لټون
 
 عمده کلمات   په () کې    
د نندارتونونو کتنه یا بروز کول
د نندارتونونو کتنه یا بروز کول
 
 

 :دلټون وسیلې   ساده لټون | ژور لټون | د ځای لټون | د عمده کلماتو لټون
 د [ ] په وسيله کتنه  د کتابونو بشپړفهرست | د لیکوال او انځورګر فهرست | وروستي تازه کتابونه | جایزه ګټونکی | کلکسیونونه | نندارتونونه‍‍‍‍ | کارونه

کور | کتابونه ولولﺉ | د ای سي ډي اېل په اړه | مرسته کوونکي | ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍څنګه ونډه واخلم ؟ | مرسته
د مېري لېنډ د پوهنتون د انسان او کمپیوټر د خپلمنځي عمل له لابراتوار سره د ای سي ډي اېل د بنسټ دګډې همکارۍ پروژه.