کور  د کتابتون مرسته  شاته تګ  له موږ سره مرسته وکړئ  ساده لټون   نور انتخاب > 
 
کور > کتابونه ولولﺉ > ساده لټون  
ژبه
د کتابتون اکانټ ثبتونه یا راجسترکېدل / ننوتنه یا ساین اېن
 


رنکه پوښونه
رنکه پوښونه
سره پوښونه
سره پوښونه
نارنجي پوښونه
نارنجي پوښونه
زېړ پوښونه
زېړ پوښونه
شنه پوښونه
شنه پوښونه
نیلي پوښونه
نیلي پوښونه
 


 
  
 ښودنه کتابونه    
 
 
 
:ځانګړي کتابونه
Celtic tales
Celtic tales
انګلیسي
 
Legends of the Maori
Legends of the Maori
انګلیسي
 
Inaba no shirousagi
Inaba no shirousagi
انګلیسي + نور
 
زموږ له المارۍ څخه
نور کتابونه  ? 
په کتابتون کې د کتابونو بدلېدونکې ټولګه
The red, red plain
The red, red plain
فارسي
 
The colours of spring

فارسي
 
A.B.C. primer
A.B.C. primer
فنلڼډي
 
 
لنډ کتابونه
لنډ کتابونه
منځني کتابونه
منځني کتابونه
اوږده کتابونه
اوږده کتابونه
وروستي تازه کتابونه
وروستي تازه کتابونه
جایزه ګټونکی
جایزه ګټونکی
د خاپېرو کیسې او فولکلوریکي کیسې
د خاپېرو کیسې او فولکلوریکي کیسې
د کلکسینونو له لارې لټون
د کلکسینونو له لارې لټون
 
 عمده کلمات   په () کې    
د نندارتونونو کتنه یا بروز کول
د نندارتونونو کتنه یا بروز کول
 
 

 :دلټون وسیلې   ساده لټون | ژور لټون | د ځای لټون | د عمده کلماتو لټون
 د [ ] په وسيله کتنه  د کتابونو بشپړفهرست | د لیکوال او انځورګر فهرست | وروستي تازه کتابونه | جایزه ګټونکی | کلکسیونونه | نندارتونونه‍‍‍‍ | کارونه

کور | کتابونه ولولﺉ | د ای سي ډي اېل په اړه | مرسته کوونکي | ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍څنګه ونډه واخلم ؟ | مرسته
د مېري لېنډ د پوهنتون د انسان او کمپیوټر د خپلمنځي عمل له لابراتوار سره د ای سي ډي اېل د بنسټ دګډې همکارۍ پروژه.